SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK
YEŞİL FİKİRLER YARIŞMASI

ŞARTNAME

  1. Katılımcı, başvuru yapmadan önce surdurulebilirgelecek.com web sitesinde yer alan “Sürdürülebilir Gelecek Yeşil Fikirler Yarışması” hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle yarışmaya katılmaktadır.
  2. Katılımcı, site üzerinden dolduracağı başvuru formunda kendisi adına vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan ve bilgilerin doğruluğu ile güncelliğini taahhüt eder.
  3. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince finalist olan ve ödül almaya hak kazanan fikirlerin umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Almanya Büyükelçiliği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Finalist olmaya hak kazanan fikirler yarışma sonuçlarının ilanından sonra kamuya açık bir şekilde sergilenecektir. Kazanan fikirler yarışma sonlandıktan sonra fikir sahibi bilgileri ile birlikte çeşitli medya kanallarından duyurulacaktır.
  4. Katılımcının Almanya Büyükelçiliği ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir/proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan Almanya Büyükelçiliği sorumlu olmayacaktır.
  5. Katılımcı, Sürdürülebilir Gelecek Yeşil Fikirler Yarışması kapsamında paylaştığı fikrin kendisine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir üzerinde herhangi bir üçüncü kişinin hak sahibi olmadığını beyan ve taahhüt eder.
  6. Finalistler, ilgili takvim çerçevesinde www.surdurulebilirgelecek.com sitesinden duyurulacaktır. Finale kalan fikir sahiplerinden ek belgeler istenebilir.
  7. Almanya Büyükelçiliği yarışma kapsamında takvimi, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
  8. Almanya Büyükelçiliği, yarışma hakkında tüm katılımcılara e-posta, SMS ve telefon gibi araçlarla bilgilendirme yapabilir.
  9. Yarışmaya katılabilmek için 01.01.2007 tarihinden sonra, 01.01.2012 tarihinden önce doğmuş olmak gerekmektedir.